میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

مقدمه :
جمهوري اسلامي ايران، نظامي است ايدئولوژيک و آرماني، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار ذات وجود و ايستادگي
چنين نظامي مخصوصاً در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدل اقتصادي است که با اين شرايط همخواني داشته باشد .
طراحي ساختارها و نهادهاي متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامي دغدغهاي است که همراه فراروي انديشمندان و
صاحبنظران اسلامي بوده است. طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در کلام رهبري انقلاب نيز انعکاس يافته و در حال
حاضر به مطالبهاي عمومي مبدل شده است.
الگوي مقاومتي قصد دارد مسير جديدي را در ميان الگوهاي غربي و الگوپردازهاي اسلامي متناسب با شرايط موجود اقتصادي
و اجتماعي جوامع اسلامي فراهم سازد. 1 اصول اساسي و جهتگيري هاي کلي مدنظرشريعت اسلامي همچون کرامت -
- انساني، مبارزه با استکبار و استضعاف، تعالي و رشد بشريت..... ميتوانند مبناي تصميمات و جهتگيري ها قرار گيرد. 2
نهادها و نظامات محصول تمدن غرب اگرچه به لحاظ نظري به هم پيوستهاند، ليکن ميتوان با هوشمندي مناسب مبتني بر
نيازها و ترجيحات بومي، استفادههاي مفيدي از آنها به عمل آورد. 3 مبتني بر يک بازشناسي مناسب در خصوص -
نيازمنديها و مسائل کشور، راهکارهاي کوتاهمدت و يا ابداعي ميتوان طراحي نموده و مورد استفاده قرار داد. لذا بار مبنايي
اين سه راهبرد کلي يعني استفاده از 1 جهتگيريهاي کلان اسلامي، 2 به گزين نمودن نهادهاي غربي و 3 تلاش براي حل - - -
مسائل بومي، ميتوان مسير جديدي طراحي نمود که فقدان الگوي جامع اسلامي، کشور را از پذيرش کامل نظامات غربي
برهاند. الگوي مقاومتي ميبايستي متناسب با نيازهاي کشور در جهت حل مسائل کشور و ايستادگي در برابر تهديدات دشمن
استکبار به منظور در هم شکستن توان ايستادگي و مقاومت در برابر استکبار بوسيله ملت ايران باشد. لذا نه تنها بايستي
تواناي هايي بالقوه شناسايي و بالفعل گردد بلکه از تهديدات استفاده و آنها را به فرصت تبديل نمود و رهايي از وابستگي
اقتصادي ، سياسي و اجتماعي به استکبار را کاهش داده و بلکه الگوي جديدي در جهت تضعيف و نابودي نظام سلطه با ايجاد
اتحاد و يگانگي و وحدت در اقتصادهاي منطقه و جهاني نمود. پيشرفت و شکوفايي کشور در شرايط تعارض دائمي با نظام و
سلطه و مواجهه با انواع تحريمها را ايجاد نمود. توجه به اين نکته حائز اهميت است که چالش نظري مدل در تقابل با نظام
سلطه ، تبعات بسياري در حوزه سياستگذاري عملي و نوع ارتباط با غرب دارد که از جمله آن تشديد تحريمها و فشارها بر
ضد کشور است که همانگونه که مشاهده ميشود در هر مرحله شديدتر و حلقه محاصره تنگتر ميگردد .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
33_900535_1119.zip591.1k