میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندانهای استان سیستان و بلوچستان انجام
شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندانهای استان
سیستان و بلوچستان بودند که تعداد 234 نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران ) 1969 ( و پرسشنامه هوش هیجانی
گلمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و ابعاد آن شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و
مدیریت روابط بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
کلید واژه ها: هوش هیجانی، خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط، رضایت شغلی، کارکنان
زندان


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
187_899757_9553.zip777.8k

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره زندان های استان سیستان و بلوچستانانجام شده است. این پژوهش توصیفی پیمایشی است و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندان های استان –سیستان و بلوچستان بودند که تعداد 234 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند. هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل اثر ارزشهای خرید بر رضایتمندی مشتریان در خریدهای اینترنتی مورد مطالعه: شرکت درخت طلایی سودای شرق

تحلیل اثر ارزشهای خرید بر رضایتمندی مشتریان در خریدهای اینترنتی مورد مطالعه: شرکت درخت طلایی سودای شرق مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 16 چکیده اینترنت جدیدترین رسانه جهت تبادل اطلاعات و مبادلات الکترونیکی میباشد که شمار کاربران آن امروزه افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به اهمیت روزافزون خریدهای اینترنتی و فراگیر شدن آن مطالعه پژوهش حاضر در سال 95 با هدف بررسی تاثیر ارزش خریدهای اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از مشتریان شرکت درخت طل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل اثر مولفههای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت خدمات بر ارزش خرید لذت گرایانه در خرید اینترنتی

تحلیل اثر مولفههای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت خدمات بر ارزش خرید لذت گرایانه در خرید اینترنتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل اثر مولفههای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت خدمات بر ارزش خرید لذت گرایانه در خرید اینترنتیدر شرکت درخت طلایی سودای شرق پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش،200 نفر از مشتریان شرکت درخت طلایی سودای شرق میباشد که با استفاده از جدول مورگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل اثر مولفههای سیستمهای مدیریت کیفیت و کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی

تحلیل اثر مولفههای سیستمهای مدیریت کیفیت و کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل اثر مولفههای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی در شرکتدرخت طلایی سودای شرق پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 200 نفر از مشتریانشرکت درخت طلایی سودای شرق میباشد که با استفاده از جدول مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

انتخاب تامین کننده مبتنی بر معیارهای پایداری (مورد کاوی: شرکت تامکار گاز)

انتخاب تامین کننده مبتنی بر معیارهای پایداری (مورد کاوی: شرکت تامکار گاز) مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  19 چکیدهطی سال های اخیر موضوع انتخاب تأمین کننده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته هر سازمان بر اساساولویت های منطبق با رویکرد خود، تأمین کننده مناسب را انتخاب می نمود. در ابتدا تصمیم گیری تنها بر اساس قیمت وکیفیت بوده است؛ اما در ادامه معیارهای ناب جایگزین معیارهای قدیمی شد. با توجه به فضای رقابتی که شامل تغییراتبسیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه بین عوامل مهندسی مجدد فرایندهاي کسب وکار با عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت فناوري اطلاعات

بررسی رابطه بین عوامل مهندسی مجدد فرایندهاي کسب وکار با عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت فناوري اطلاعات مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهپژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تعدیلگر قابلیت های فناوری اطلاعات در رابطه بین عوامل مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و عملکرد سازمانی کارکنان در سازمانهای تامین اجتماعی شهر مشهد، صورت گرفته است. این پژوهش کهاز نوع توصیفی و تحلیلیو از بعد هدف کاربردی میباشد، به روش میدانی )پیمایش( با استفاده از روشهای آمارتوصیفی و استنباطی درجام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی اثرویژگی های هیأت مدیره بربه موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران گروه محصولات دارویی

بررسی اثرویژگی های هیأت مدیره بربه موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران گروه محصولات دارویی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیده در این پژوهش تلاش شده است تاثیر ویژگی های هیأت مدیره بر به موقع بودن انتشار گزارش -حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گروه محصولات دارویی طی بازه زمانی1387 - 1393 موردبررسی قرار گیرد. پس از اعمال محدودیت ها بر جامعه آماری 27 شرکت ) 189 سال شرکت( -برای نمونه انتخاب شد بنابراین در این پژوهش از داده ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

ویژگی های هیأت مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی

ویژگی های هیأت مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیده وجود اطلاعات مالی شففا و قابف اتکفا کفه مصوفوی یفی سیسفتا گزارشفاری جفامع و مناسف -می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یی شرکت و تومیا گیری در مفورد سفرمایه گفااری در شفرکتبه حساب می آید. در هر رویداد اقتوادی، سرمایه گااران برای تومیا گیری نیازمند اطلاعفات قابف اتکفا هسفتند.انتشار به موقع گزارش های مالی یی عام کلیدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثیر عوامل بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عوامل بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیده :این تحقيق با هدف تعيين تاثير عوامل بازار بر تصميم گيری سرمایه گذااران در بذورا اوراب بهذادار تهذران انجذا گرتذت .جامعه آماری تحقيق حاضر شامل سرمایه گااران شرکتهای بورا اوراب بهادار در تهران می باشد. بر اساا ترمول کوکرانتعداد نمونه 385 نفر است و برای نمونه گيری از روش تصادتی سذاده اسذتفاده شذده اسذت . ایذ ن تحقيذ ق از نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف