میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالیاتي و جلوگیري از گريز مالیاتي

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالیاتي و جلوگیري از گريز مالیاتي

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13

چکیده
مالیات وجوه و اموالي است که دولت به موجب قانون از اشخاص در جهت پرداخت بخشي از هزينه هاي عمومي وصول مي کند. مالیات پرداختي
اجباري و بلاعوض است که برخلاف عوارض تناسبي با میزان خدمات دريافتي ندارد.مالیات به عنوان يکي از مهمترين منابع مالي دولت، نقش به
سزايي در رشد اقتصادي و توزيع درآمد ايفا مي کند. سازمان امور مالیاتي به عنوان متولي وصول قانوني درآمدهاي مالیاتي کشور، با موضوع گريز
مالیاتي مؤديان مواجه مي باشد. انحراف مالیات ابرازي مؤديان از مالیات قطعي شده آنان، مي تواند مصداقي از گريز مالیاتي باشد که به نوبه خود
تأثیرات مخربي بر اقتصاد کشور وارد مي کند. مالیات علاوه بر اينکه بخش عمده اي از هزينه ها را تأمین مي کند به عنوان ابزار مناسب مالي براي
کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته مي شود. مالیات مي تواند يکي از ابزارهاي مهم مالي و به عنوان محور اطمینان اقتصادي کارکردهاي مطلوبي براي
جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمي در توزيع عادلانه درآمد و توزيع مجدد ثروت دارد. دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان و
توزيع آنان در قالب کمک هاي بلاعوض و اعانات و پرداخت يارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراري عدالت اجتماعي نیز نقش مؤثري ايفا
مي نمايند. حسابرسي مالیاتي اهرمي است که انجام مؤثر آن موجب رعايت هر چه بیشتر قوانین و مقررات مالیاتي توسط شرکت ها، بهبود کارايي و
اثربخشي نظام مالیاتي و تحقق اهداف مالیاتي دولت مي شود، لذا انتظار مي رود در نتیجه آن تمکین مالیاتي شرکتي افزايش يابد.
كليد واژه: حسابداری، حسابرسی، حسابرسی مالياتی، گریز مالياتی، ماليات


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
146_898304_9406.zip456.9k

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهرهبری اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می باشد. بنابراین جامعه اسلامی نیازمند الگویی از رهبری است که با اندیشه اسلامیمطابقت داشته باشد و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی الگوهایی از رهبری ارائه نموده است و ویژگیهای خاصیبرای آن تعیین کرده است. دین اسلام نیز نگاهی خاص به رهبری دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

سنجش همراستایی استراتژیهای سازمان و استراتژیهای منابع انسانی با توجه به معماری منتخب منابع انسانی و شرایط محیط و معرفی ابزارهای سنجش همسویی استراتژیک در شرایط محیطی متفاوت

سنجش همراستایی استراتژیهای سازمان و استراتژیهای منابع انسانی با توجه به معماری منتخب منابع انسانی و شرایط محیط و معرفی ابزارهای سنجش همسویی استراتژیک در شرایط محیطی متفاوت مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 24 چکیدهاستراتژی سازمان نیروی محرک برای کلیه فعالیتهای سازمانی است. کسب همسویی استراتژیک ضرورتاً پیچیده و پویا است و نیازمندنظارت مستمر و تعدیل و تنظیم در اغلب اوقات است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی ایجاد هماهنگی میان راهبرد سازمان بااستراتژیهای منابع انسانی، ضمن اتخاذ رویکردی اسنادی و توصیفگونه، و با استفاده از ابزار مصاحبه و با استفاده از مطالعه مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مروری بر نظریه های راجب به حرفه ، سازمان و جامعه : نمونه ای از وبرگرایی نو، نهادگرایی نو و التقاط گرایی

مروری بر نظریه های راجب به حرفه ، سازمان و جامعه : نمونه ای از وبرگرایی نو، نهادگرایی نو و التقاط گرایی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  27 چکیده:در این مقاله نظریه های علوم اجتماعی اصلی راجب به حرفه ها و رابطه شان با سازمانها و به طور کلیبا جامعه به طور منتقدانه مورور و بررسی می شوند . این مرور در رابطه با یک دیدگاه و بری –نهادینه نوین است اما از بینشهای تکمیلی که توسط رویکردهای دیگر ارائه شده اند نیز استفاده میکند. این مقاله با تأکید بر اهمیت همیشگی حرفه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

معرفی روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) LSTR )

معرفی روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) LSTR ) مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیدهامروزه اهمیت استفاده از مسائل غیرخطی بر کسی پوشیده نیست لذا در سال های اخیر، استفاده از این مدل ها رواجبیشتری یافته است و محققین بسیاری در جهت توسعه این مدل ها کوشیده اند. بسیاری از مسائل موجود در دنیایمهندسی شامل جستجو برای یافتن رابطه ای بین دو یا چند متغیر می باشند که تجزیه و تحلیل رگرسیونی یکروش آماری بسیار مفید برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف