میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي ) IFRS )

استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي ) IFRS )

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  24

چكيده:
در طول سنوات اخير موارد متعددي از جمله در بخش مفاهيم و يادداشت ها و ... به محتويات صورتهاي ماال اااا ه
گرديده است . اين مواوع ناش از تغييرات گسترده به وجود آمده در محيط سياسا اقتصاادي اجتمااو و ... در
سراسر جهان م باشد . حسابداري مال اطلاوات مورد نياز را مطابق با مفرواات بكارگر ته شده تحت ونوان اصاول
و استانداردهاي حسابداري با استفاده از يك رمت گزارش گري خاص ارائه م دهد. مفرواات پذير ته شده در ايان
حوزه مربوط به رويدادهاي كسب و كار نوع صنعت و ماهيت عاليت م باشد )آبل 2011 ( بر همين اساس م تاوان
گفت كه اين مقايسه م تواند در سراسر مرزهاي يك كشور تا كشوري ديگر متفاوت باشاد ولايكن باا مارور زماان و
تدوين استانداردهاي بين الملل گزارش گري همگراي لازم بين نحوه و شيوه هاي تبيين و پاردازش اطلاواات ماال
اين كشورها به وجود آمده است بطوريكه مطابق با بررس هاي صورت گر ته از ابتاداي اجاراي اساتانداردهاي IFRS
بسياري از كشورهاي توسعه يا تاه و ياا در حاال توساعه مانناد ني رياه بناين بوركينا اساو بوتساوانا جمهاوري
دموكراتيك كنگو ساحل واج اتيوپ كنيا توگو تانزانيا اوگاندا زامبيا كره بنگلادش ليب و غيره اساتانداردهاي
حسابداري گزارش گري مال خود را بر پايه استانداردهاي بين الملل گزارش گري IFRS تبيين و اجراي نموده اند.
كليد واژه: استاندارد گزارشگري بين الملل IFRS


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
31_897199_2044.zip530.9k

اعتبار سنجی تسهیلات بانكها بر مبناي تحلیل پوششی داده ها در نظام پولی ایران و اثر بخشی آن با رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در راستاي برنامه ریزي اقتصادي

اعتبار سنجی تسهیلات بانكها بر مبناي تحلیل پوششی داده ها در نظام پولی ایران و اثر بخشی آن با رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در راستاي برنامه ریزي اقتصادي مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  29 چکيده این مقاله با هدف اعتبار سنجی تسهیلات بانكها بر مبناي تحلیل پوششی داده ها در نظام پولی ایران و اثر بخشی آن با -رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در راستاي برنامه ریزي اقتصادي و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباري و رتبه بندياعتباري مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات ، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در قالب رگرسیون لجستیک و شبك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه گذاری دارایی های نامشهود و درصد پوشش سود خالص با توجه به بازده دارایی شرکت های بورسی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه گذاری دارایی های نامشهود و درصد پوشش سود خالص با توجه به بازده دارایی شرکت های بورسی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  17 چکيده اين تحقيق به بررسی ارتباط بين انعطاف پذيری مالی و توانايی سرمايه گذاری با دارايی های نامشهود و درصد -پوشش سود خالص با توجه به بازده دارايی های شرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می پردازد. برای انجام اين تحقيقنمونه ای از 92 شرکت از شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديد.در اين پژوهش، بررس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی نظارت و انتخاب سرمایه گذاری بلند مدت

بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی نظارت و انتخاب سرمایه گذاری بلند مدت مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18 چکيده این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی نظارت و انتخاب سرمایه گذاری بلند –مدت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای بین سال های 1389 تا 1393 میپردازد. مساله اصلی این تحقیق این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا و چگونه کیفیت اطلاعات حسابداریبر انتخاب های سرمایه گذاری ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

شناسایی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری با رویکرد سرمایه فکری در سازمانها

شناسایی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری با رویکرد سرمایه فکری در سازمانها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهکیفیت زندگی کاری فرآیندی از تصمیم گیری مشترک، همکاری و سازش متقابل میان مدیریت و کارکنان است و هدف آنتغییر شرایط کار به گونه ای است که کارکنان مشارکت بیشتری در کار داشته باشند و منافع بیشتری از شغل سازمانی کسب نمایند.سرمایه فکری از رویکرد های است که در دوهه اخیر بسیار مورد توجه سازمان ها بوده است. سازمان ها باید به سرمایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رابطه سالاری ؛ آثار و پیامد ها

رابطه سالاری ؛ آثار و پیامد ها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  9 چکیده :رابطه سالاری ؛ شیوه است که در آن مدیر حداقل گرایش را به شایستگی ، تخصص ، مهارت و خلاقیت کارکنان و نیز اهداف وتعهدات سازمانی داشته و از سوی دیگر حداکثر گرایش را به رابطه و وفاداری فرد دارد. رابطه سالاری ممکن است نتایج مطلوب برایافراد خاص داشته باشد ولیکن برای سازمان نتایج معکوس در پی دارد . روابط سالاری به نوبه خود، منجر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف