میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      78

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده .......6

فصل یکم :کلیات پژوهش

مقدمه:.....................................................................................................................................................................................7

بیان مساله:..............................................................................................................................................................................9

اهمیت و ضرورت تحقیق 11

 اهداف پژوهش...................................................................................................................................................................15

سوالات پژوهش ..................................................................................................................................................................16

تعاریف مفهومی و عملیاتی:..............................................................................................................................................17

 تعاریف مفهوم....................................................................................................................................................................17

 تعاریف عملیاتی:............................................................................................................................................................... 19

فصل دوم :پیشینه پژوهش

پیش در آمد فصل دوم:.....................................................................................................................................................21

فناوری چیست                                      ...........................................................................................................21

 ویژگی های فناوری...........................................................................................................................................................21

اهمیت ونقش فناوری دراموزش.....................................................................................................................................................................................22

جایگاه فناوری دراموزش:.................................................................................................................................................22

بررسی نظریه های پیرامون کارافرینی                                                             ....................23

تاریخچه کارافرینی                                                                                  ....................25

تعریف کارافرین                                                                                     .....................26

صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان........................................................................................................................................27

انواع کارآفريني.....................................................................................................................................................................29

تعريف کارآفريني سازماني………………………………………………………….................................................31

پیشینه ی تحقیق..............................................................................................................................................................52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش:

پیش درآمد فصل سوم:.....................................................................................................................................................59

نوع و روش پژوهش:.....................................................................................................................................................................59

متغیرهای مورد مطالعه ....................................................................................................................................................59

متغیر مستقل......................................................................................................................................................................59

متغیر وابسته ......................................................................................................................................................................59

روش وابزار‏ جمع آوری داده ها.........................................................................................................................................60

روش اجرا...............................................................................................................................................................................62

روش های تحلیل اماری........................................................................................................................................................62

منابع و ماخذ...................................................................................................................................................................63.

 

 

 

 

ضمایم                                                                                                                                            68

 

ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقاء روحیه کارافرینی

چک لیست شاخص های کار افرینی

چک لیست شاخص های فناوری

جدول پایایی وروایی ابزار اندازه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکيده

ابزارهاي سنجش و پرسشنامه هايي که در تحقيق ها بکار گرفته مي شوند تا از طريق آن ها ميزان دستيابي به اهداف پژوهش اندازه گيري شوند خود بايد استاندارد باشند تا با آن ها بتوان ضمانت نتايج بدست آورده را تضمين نمود. پژوهش حاضر با هدف ، استاندارد سازي و تعيين روايي و پايايي پرسش نامه سنجش توانايي تشخيص کاربرد فناوري را در ارتقاي روحيه ي کارآفريني کارکنان مدارس متوسطه به کار گرفته شده است. در اين مطالعه با بررسي متون اقدام به جمع آوري تعدادي پرسشنامه هاي بکار گرفته شده در پژوهش هاي مربوط به استفاده از فناوري و کارآفريني در آن ها به کار گرفته شده بود، شد. سپس پرسشنامه اوليه تدوين گرديد. بر اي انجام اين مطالعه ابتدا ليستي از ويژگي هاي  افراد داراي روحيه ي کارآفريني  منابع نظري تهيه و در اختيار متخصصين اين رشته قرار گرفت، سپس پرسشنامه تنظيم شده به 10 نفر از دبيران مقطع متوسطه داده شد و نظرات ايشان براي رفع ابهامات استفاده شد و پرسشنامه ي نهايي تنظيم گرديد. پايايي پرسشنامه از طريق روش آلفاي كرونباخ ، تنصيف و آزمون-آزمون مجدد مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از تحليل عامل به روش مؤلفه هاي اصلي و استفاده از چرخش واريماكس، 6 عامل ايجاد شرکت ها يا واحدهاي مستقل و کسب و کار جديد، نوآوري در محصول، خدمات و فرآيند، ريسک پذيري، خودتجديدي، پيشگامي، رقابت تهاجمي استخراج شدند که 70/74 درصد کل واريانس را تبيين مي کنند. پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ 975/0، از طريق روش تصنيف 858/0 و از طريق روش آزمون آزمون مجدد 973/0 به دست آمد. نتيجه گيري: نسخه ي نهايي پرسشنامه ي اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني کارکنان مقطع متوسطه با پايايي مناسب تهيه گرديد.

کليد واژه ها:  فناوري، کارآفرینی ، واحدهاي مستقل و کسب و کار جديد، نوآوري در محصول، خدمات و فرآيند، ريسک پذيري، خودتجديدي، پيشگامي، رقابت تهاجمي.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
26_1084984_9483.zip228.1k

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      112 فهرست عناوین 1- چکیده .................................................. ...................................................................................................................................... . ..    5 2- فصل اول " کلیات پژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف