میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت گاز كشور

بررسي  اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت گاز كشور

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      161

فهرست مطالب

فــصل اول:طــــرح تحـقــيق (كليات پژوهش ) 1

1-1 )مقدمه 2

1-2 )  بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش. 3

1-3)  ضرورت و اهميت پژوهش. 5

1-4) پيشينه مطالعات انجام شده 6

1-5 ) فرضيه‌هاي پژوهش. 7

1-6) اهداف اساسي از انجام پژوهش. 7

1-7) متغيرهاي پژوهش. 8

1-8)  روش انجام پژوهش. 9

1-8 -1) روش پژوهش. 9

1-8-2)  روش جمع‌آوري اطلاعات 9

1-8 -3) ابزار اندازه گيري اطلاعات 9

1-8 –4 ) قلمرو پژوهش. 10

1-8 -5 ) روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه 10

1-9)  روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 12

1-10 )تعريف واژهها و اصلاحات كليدي بكار رفته در تحقيق 12

فصل دوم:چارچوب نظري و پيشينه تحقيق 14

( ادبيات پژوهش) 14

پيشگفتار 15

2-1) آشنايي با سازمان تجارت جهاني ( WTO) 16

2-1- 1 ) شناسنامه سازمان تجارت جهاني 17

2-1-2) تاريخچه شكل گيري سازمان تجارت جهاني 17

2-1-3 ) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 18

2-1-4) وظايف سازمان تجارت جهاني (WTO) 24

2-1-5 ) اهداف سازمان تجارت جهاني (WTO) 24

2-1-6 ) اصول حاکم بر موافقتنامه‌هاي اين سازمان 27

2-1-7 )  تشكيلات سازمان تجارت جهاني 29

2-1-8 ) اركان و ساختار سازمان تجارت جهاني(WTO) 30

2-1-9) الحاق به سازمان تجارت جهاني 33

2-1-10) رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه 35

2-1-11) ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني 38

2-1-12) پيامدهاي عضويت ايران در WTO 40

2-1-13 ) موافقان ومخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت 41

2-1-14 ) چگونگي نگرش سازمان جهاني تجارت به موضوع انرژي 43

2-1-15) مجمع عمومي سازمان تجارت جهاني در سال 2009 45

2-2 ) تئوريهاي تجارت بين‌الملل و مدل تحقيق 46

2-2-1 ) نظريه مركانتيليسم (سوداگري) 46

2-2-2 ) نظريه مزيت مطلق آدام اسميت 47

2-2-3 ) نظريه مزيت‌نسبي ريكاردو 48

2-2-4 ) نظريه هزينه فرصت 49

2-2-5 ) نظريه مزيت‌نسبي هكشر و اوهلين 50

2-2-6 ) نظريه مزيت‌نسبي ليندر 52

2-2-7 ) مفهوم مزيت‌رقابتي و مدل الماس 53

شكل2-2) مدل الماس پورتر(منبع: poter,2000) 57

2-2-8) شرايط فاكتورهاي دروني: 57

2-2-9) شرايط تقاضا: 59

الف) ترکيب تقاضاي داخلي: 60

ب) اندازه و الگوي رشد تقاضاي داخلي: 61

2-2-10 ) توصيه هاي سياستي در مورد تجارت و رقابت 62

2-2-11 ) مدل و تعاريف عملياتي تحقيق 63

2-2-11-1 ) فاكتورهاي دروني: 63

2-2-11-2 )  شرايط تقاضاي داخلي : 64

2-2-11-3)استراتژي، ساختار و قابتپذيري: 64

2-2-11-4 ) صنايع  وابسته و حمايت كننده: 65

2-2-11-5 ) سياست‌ها و اقدامات دولت: 65

2-2-11-6 ) رويدادهاي خارج ازكنترل دولت: 66

2-2-12-1 ) مدل پنج نيروي پورتر 67

2-2-12-2 ) پيامدهاي WTO بر محيط رقابتي 68

2-2-13 ) مفهوم زنجيرة‌ ارزش 69

2-2-14 ) استراتژيهاي‌ عام پورتر 70

مقدمه 71

2-3-1 ) تاريخچه شركت ملي گاز ايران 72

2-3-3 ) ساختار سازماني شركت ملي گاز ايران 74

2-3-4 ) توليد گاز 74

2-3-5 ) بزرگترين مخازن گازي جهان 75

2-3-7 ) سيستم تحويل و توزيع گاز 79

فــصل سوم: روش شناسي پــژوهــش. 87

مقدمه 88

3-1) روش تحقيق 88

3-2 ) جامعه آماري 90

3-3 )  حجم نمونه و روش تعيين آن 90

3- 4) روش و ابزار گردآوري داده‌ها 93

3-4-1) پرسشنامه 93

3-4-2) كتابخانه 96

3-5-3 ) اسناد و مدارك. 97

3-4-3)  مصاحبه 97

3-5) روايي پرسشنامه 97

3-6)  پايايي پرسشنامه 98

3-7  ) روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات 99

فــصل چهارم:يافته هاي پـژوهـش و تـجزيه و تحــليل داده‌ها 100

مقدمه 101

4-1) تحليل توصيفي اطلاعات (بررسي مشخصات فردي پاسخ دهنده) 102

4-1- 1) بررسي ويژگي نمونه از حيث جنسيت 102

4- 1- 2) بررسي ويژگي نمونه از حيث ميزان تحصيلات 103

4-1-3) بررسي ويژگي نمونه از حيث سمت و مشغوليت حرفه اي 104

4-1-4) بررسي ويژگي‌ نمونه از حيث ميزان تجربه 106

4-2) تحليل استنباطي اطلاعات (تجزيه و تحليل فرضيات ) 107

4-3) رتبه‌بندي فرضيههاي تحقيق و سوالات پرسشنامه 123

فــصل پنجم خـــلاصـه پـژوهـش نتيجه گيري و پيشنـهاد ها 132

5-1) خلاصه 132

5 -2 ) شناسايي موانع مزيت‌رقابتي صنعت گاز كشور 134

5-2-1) صنايع  وابسته و حمايت كننده 134

5-2-2) سياست‌ها و اقدامات دولت 135

5-2-3) شرايط تقاضاي داخلي 135

5-2-4) استراتژي، ساختار و رقابت‌پذيري   136

5-2-5) نهادهها و عوامل توليد 138

5-3) ارائه پيشنهادات 139

5-4) مشكلات و محدوديتهاي تحقيق 141

5-5) پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي 141

فهرست منابع 143

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول واشکال

جدول 1-1) متغيرهاي پژوهش.... 8

جدول 2-1 ) دورهاي تجاري گات... 19

نمودار2-1 ) چارت سازماني،سازمان تجارت جهاني.. 32

شكل2-1)  بهبوديافته مدل پورتر(پورتر،2000،278) 54

شكل2-7) مدل 5 نيروي پورتر. 68

شكل 2-8) استراتژيهاي عمومي پورتر. 71

جدول2-3)  ظرفيت پالايشگاههاي گاز و واحد نم زدايي در سال هاي 1384و 1385. 76

جدول2-4)  مقايسه منابع و مصارف گاز طبيعي در سال 1386 و 1387 ( ارقام: ميليون متر مكعب) 77

جدول2-5)  توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي.. 78

ماخذ: مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران. 78

جدول  2-6)  تحويل گاز غني به تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي.. 80

جدول 2-7)  موازنه و تحويل گاز بر حسب گاز غني.. 81

ماخذ: مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران. 82

جدول2-8)  توليد و مصرف گاز طبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف(واحد:ميليارد متر مكعب) 83

جدول  4-5 ) نحوه امتيازدهي به سؤالات    107


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
23_1084933_5012.zip1 MB

بررسي عوامل مؤثر بر افزايش فروش سيمان (مطالعه موردي: كارخانجات استانهاي كرمانشاه، لرستان و ايلام)

بررسي عوامل مؤثر بر افزايش فروش سيمان (مطالعه موردي: كارخانجات استانهاي كرمانشاه، لرستان و ايلام) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      135 -1-مقدمه : در دنياي رقابتي امروز، سازمان ها به منظور بقاي خود نياز به استفاده از فنون بازاريابي و نيز تحقيقات تخصصي بازاريابي دارند . بررسي ها نشان داده است كه ناموفق بودن شركتها از ناتواني آنها در بهره گيري از فنون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف