میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      188

 

 عنوان                                               فهرست مطالب                                        صفحه

فصل اول: كليّات تحقيق                                                                                           1

1-1 -مقدمه                                                                                                                  2

1- 2بیان مسأله                                                                                                                     4

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش                                                                                     5

1-4اهداف‌ پژوهش                                                                                                   6

1-5 - فرض‌های پژوهش                                                                                               6

1-6  -تعريف متغيّرها، واژه‌ها و اصطلاحات                                                                                 7

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق                                                                   9

2-1- مقدمه                                                                                                                 10

2- -2 بخش اول:‌ مروري برادبيات موضوع تحقيق                                                             10

1-2-2- مراحل شكل‌گيري بانك                                                                                   10

2-2-2- تاريخچه بانك ملي ايران وتأسيس آن                                                                 13

2-2-3تاريخچه بانك ملي استان كرمانشاه                                                                   13

2-2-4چگونگي ملي شدن بانك‌ها پس از انقلاب اسلامي                                                         13

2-2-5- شوراي پول و اعتبار و وظايف آن                                                                         13

2-2-6- اهداف نظام بانك‌داري جديد                                                                             14

2-2-7- اهداف سياست‌هاي پولي                                                                                     15

2-2-8ابزارهاي سياست هاي پولي                                                                              15

2-2-9- تغيير نظام بانك‌داري به بانك‌داري اسلامي                                                                     16

2-2-10انواع‌ نظام‌هاي پول                                                                                         17

2-3- بخش دوم : عوامل مؤثر بر جذب سپرده                                                                    18

2-3-1- تأثير تنوع خدمات نوين بانكي (بانك‌داري الكترونيك) بر جذب سپرده                   18

2-3-1-1- تحقيقات صورت گرفته در زمينه بانك‌داري الكترونيك                                      19

2-3-1-2- نقش بانك‌ها در تجارت الكترونيك                                                                20

2-3-1-3- روش‌هاي ارائه خدمات نوين بانكي                                                                 20

2-3-1-4- ارتباطات بانكي در بانك‌داري الكترونيك:                                                      21

2-3-1-5- سامانه حواله الكترونيكي بين‌بانكي (سحاب)                                                     23

2-3-1-6- چك الكترونيك                                                                                          23

2-3-1-7- كارت‌هاي الكترونيكي                                                                                             24

2-3-1-8- انواع كارت‌ها                                                                                                         25

2-3-1-9- مزاياي بانك‌داري الكترونيك                                                                          25

2-3-1-10- مدل تحليلي تاثير خدمات نوين بانكي (بانك‌داري الكترونيك) بر جذب سپرده   26

2-3-2- سود سپرده‌ها                                                                                                     26

2-3-2-1- مشكلات بانك‌داري اسلامي در ارتباط با جذب سپرده‌ها                                  27

2-3-2-2- دلايلي براي اثبات لزوم جبران كاهش ارزش پول                                                          31

2-3-2-3- مشكلات حقوقي عدم جبران كاهش ارزش پول و ربا تلقي‌ كردن آن                    32

2-3-2-4- عواقب آثار نامطلوب كاهش ارزش پول                                                                     33

2-3-2-5- مدل تحليلي تأثيرسود سپرده‌ها بر جذب منابع                                                     34

2-3-3- تسهيلات پرداختي                                                                                            34

2-3-3-1- شش عامل مؤثر در محاسبه نرخ بهره                                                                35

2-3-3-2- مشكلات بانك‌داري اسلامي در اعطاء تسهيلات                                                 35

2-3-3-3- مشكل تعدد عقود                                                                                          37

2-3-3-4- مشكل محدوديت عقود                                                                                   37

2-3-3-5- مدل تحليلي تاثير تسهيلات پرداختي بر جذب سپرده                                           39

2-3-4- اتوماسيون                                                                                                        40

2-3-4-1- اهداف طرح جامع اتوماسيون                                                                           40

2-3-4-2- تفاوت هاي اتوماسيون و بانك‌داري الكترونيك                                                 43

2-3-4-3- مدل تحليلي تاثير اتوماسيون بر جذب سپرده                                                       43

2-3-5- تعداد شعب                                                                                                        44

2-3-5-1- مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك‌ها                                                               44

2-3-5-2- مدل تحليلي تاثير تعداد شعب بر جذب سپرده                                                    44

 2-3-6تبليغات                                                                                                        45

2-3-6-1- تفاوت‌هاي آگهي و روابط عمومي                                                                  46

2-3-6-2- مدل تحليلي تاثير تبليغات بر جذب سپرده                                                                    48

2-3-7- مدل تحليلي عوامل مؤثر بر جذب سپرده                                                                49

2-3-8- شناسايي عوامل ديگري كه در جذب سپرده مؤثرند                                               50

2-4- بخش سوم: پيشينه تحقيق                                                                                       51

2-4-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور                                                                     51

2-4-2- تحقيقات صورت‌گرفته در خارج                                                                        51

فصل سوم: روش تحقيق و جمع‌آوري داده‌ها                                                        60

1-3- مقدمه                                                                                                                  61

3-2- روش تحقيق                                                                                                          61

3-3- جامعه آماری                                                                                                       62

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                              62

3-5- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات                                                                         64

3-6- متغيرهاي تحقيق                                                                                                     64

3-7- ابزار جمع‌آوري داده‌ها                                                                                          65

3-8مقياس سنجش متغيرها                                                                                           66

3-9ابزار اندازه‌گيري داده‌ها                                                                                          65

3-10فرضیات اصلي پژوهش                                                                                       67

3-11- روايي  پرسش‌نامه                                                                                                 69

3-12- پايايي پرسش‌نامه                                                                                                 69

3-13- روش‌هاي آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                             71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                          72

4- 1- مقدمه                                                                                                                 72

4-2- آمارتوصيفي                                                                                                        72

4-2-1- نوع پاسخ‌گویی                                                                                                  72

4-2-2- جنسیت                                                                                                             72

4-2-3سن                                                                                                                 73

4-2-4 - تحصیلات مشتریان                                                                                          74

4-2-5نوع حساب مشتریان                                                                                         76

4-2-6تحصیلات كارمندان                                                                                          77

4-2-7 - شغل كارمندان                                                                                                  78

4-2-8سابقه کار                                                                                                        78

4-2-9بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه‌های انتخابی توسط پاسخ‌گویان                                  79

4-2-10 - توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه توسعه خدمات نوین بانکی            79

4-2-11توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه تبليغات                                        80

4-2-12توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه سود سپرده‌ها                               82

4-2-13  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه تسهیلات پرداختی                         83

4-2-14  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه تعداد شعب                                   84

4-2-15  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مؤلفه اتوماسیون شعب                             85

4-2-16  بررسي شاخص‌هاي گرايش به مركز و پراكندگي سؤالات پرسش‌نامه                                86

4-2- 17- بررسي سؤال22                                                                                             88

4-3بخش آمار استنباطی             &n

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
15_1082039_4703.zip573.6k

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      184 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 1-2-بيان مسأله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5 1-4- اهداف پژوهش : 7 1-4-1-هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف جزئی.. 7 1-4-3- هدف كاربردي، 7 1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7 1-6- متغيرهاي تحقيق: 8 1-6- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف