میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه

	نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      114

  • فهرست مطالب

تقدیر و تشکر: 3

فصل اول:کلیات پژوهش... 10

1-1-مقدمه: 11

2-1-بيان مسأله: 11

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش: 12

4-1-اهداف پژوهش : 12

1-4-1-هدف کلی : 12

2-4-1- اهداف ویژه و کاربردی : 13

5-1-  سؤالات تحقیق: 13

6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 13

7-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات : 14

1-7-1-مدیریت آب : 14

2-7-1-توسعه فیزیکی فضاهای سبز : 14

ب- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 15

فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش... 16

-بخش اول:مدیریت منابع آب.. 17

1-2-مقدمه. 17

2-2-تاریخچه مدیریت منابع آب.. 17

3-2-هدف های توسعه و مدیریت منابع آب.. 20

4-2-تعریف های عمده در برنامه ریزی منابع آب.. 21

5-2-فرایند کلی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.. 22

6-2-نقش پروژه های برنامه ریزی منابع آب.. 23

7-2- دسترسی به آب.. 25

8-2- مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) 27

9-2- اهمیت IWRM... 29

10-2-مسائل اساسی در مدیریت آب.. 29

1-10-2- بحران حکمرانی در آّب.. 29

2-10-2-آب مطمئن برای مردم. 30

3-10-2-آب مطمئن برای تولید غذا 30

4-10-2-حفاظت محیط زیست.. 31

5-10-2-ناهمخوانی در جنسیت.. 31

6-10-2-تنوع زمانی ومکانی اّب.. 31

7-10-2-مدیریت ریسک... 32

8-10-2-تفهیم و اطلاع رسانی.. 32

9-10-2-هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا 32

10-10-2-تضمین همکاری میان بخش ها و محدودیت های مجزا 32

11-2- قواعد مدیریت آب.. 33

1-11-2- اصل اول : آب شیرین منبعی است محدود و آسیب پذیر ، لازمه حیات ، توسعه و محیط زیست.. 33

2-11-2- اصل دوم : مدیریت و توسعه برای منابع آب باید بر پایه یک رویکرد مشارکتی میان مصرف کنندگان برنامه ریزان و سیاستگذاران در کلیه سطوح باشد . 34

3-11-2- اصل سوم :زنان در تهیه ، مدیریت و حفظ آب نقش اساسی بازی می کنند. 34

4-11-2- اصل چهارم : آب در همه مصارف خود ارزش اقتصادی دارد و باید همان گونه که یک پایه مهم اجتماعی می باشد، یک کالای اقتصادی نیز شناخته شود . 35

12-2- مصرف آب ، منافع و اثرات.. 36

1-12-2-اثرات.. 36

2-12-2-فواید  IWRM... 36

1-1-12-2-منابع زیست محیطی.. 36

2-1-12-2-منافع کشاورزی.. 37

13-2-اهمیت ارزیابی منابع آب.. 37

1-13-2-نیاز به بستر. 38

14-2-هدف از ارزیابی منابع آب.. 38

1-14-2-تقاضا به عنوان تابعی از رفتار و اولویت های مصرف کنندگان. 38

2-14-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 39

3-14-2-ابزار ارزیابی ریسک... 39

4-14-2-مدیریت ریسک... 40

5-14-2-اصل احتیاطی.. 40

15-2-سیستم های ارتباطی و اطلاع رسانی ارتباط در راستای تقویت مشارکت ذینفعان. 40

1-15-2-اطلاعات لازم برای مشارکت ذینفعان. 41

2-15-2-استراتژی های ارتباط دینفعان. 41

3-15-2-آشکاری و شفافیت.. 41

4-15-2-تبادل بین المللی اطلاعات.. 41

16-2- مسایل موجود در سهمینه بندی و تخصیص آب.. 42

17-2-سیستم های حقوق آب.. 42

18-2-استاندارد ها و راهنماها 43

19-2-آزمایش سرزمین. 43

20-2-موقعیت کاربران تلف کننده و غیر تلف کننده آب در حوضچه آبریز. 44

21-2-ابزار اقتصادی( کارایی ابزار اقتصادی) 44

22-2-ارزش آب ، تعرفه ها و سوبسید ها 45

23-2-تعرفه ها به عنوان انیگزد. 45

بخش دوم:فضای سبز. 46

24-2-مقدمه. 46

25-2- شهر ها و مفهوم فضای سبز. 47

26-2-فضای سبز شهری چیست؟. 48

27-2-تقسیم بندی فضای سبز شهری.. 48

28-2-تعاریف متعددی برای فضای سبز شهری ارائه شده : 48

29-2-اهمیت فضای سبز. 49

30-2ضرورت فضای سبز. 49

31-2-فضای سبز در دوران باستان. 50

1-31-2-تاریخچه فضاهای سبز در جهان. 51

2-31-2-فرانسه. 51

3-31-2-انگلستان. 51

4-31-2-تاریخچه فضای سبز در ایران. 52

32-2-ضرورت جدا سازی سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری از سامانه آب شرب.. 53

33-2-تهیه شناسنامه و بانک اطلاعات فضاهای سبز شهری.. 53

34-2-تأمین منابع آبی پایدار، ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز. 54

35-2-ضرورت توسعه فضای سبز شهری با تأمین زیر ساختهای  آبرسانی و آبیاری مناسب.. 56

36-2-افزایش راندمان و عملکرد بهینه با استفاده از شبکه های آبرسانی و آبیاری مناسب.. 57

37-2-مزایا و اهداف ایجاد سامانه های آبرسانی  و آبیاری فضای سبز. 58

38-2- کاربرد آب در فضای سبز به عنوان عنصر طراحی.. 59

39-2-نقش آب در باغ های ایرانی.. 60

40-2-اثرات آبها 61

41-2-کاربری آبها 63

42-2-استفاده مجدد از پساب ها در آبیاری فضای سبز. 64

1-42-2-ترکیبات و مشخصات فاضلابها 65

2-42-2-عوارض نامطلوب استفاده از پسابها 66

3-42-2-اثرات عناصر با مقدار جزئی در پسابها 66

4-42-2-تأثیر مواد آلی موجود در پساب در دراز مدت.. 66

5-42-2-اثرات ناشی از مواد مغذی.. 67

43-2-اثرات فضای سبز شهری.. 68

1-43-2-آلودگی صدا 68

2-43-2-تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن. 68

3-43-2- کنترل تشعشعات و باز تاب نور. 69

4-43-2-کنترل ترافیک... 69

5-43-2-زیبایی آفرینی.. 69

6-43-2-معماری شهر ها 69

7-43-2-کنترل باد. 69

8-43-2-تفرجگاه 70

9-43-2-تأثیر روانی.. 70

10-43-2- ذخیره انرژی.. 70

11-43-2- درختان و سیلاب.. 71

44-2-توسعه فضای سبز شهری به منظور تغییر آب وهوای محلی.. 71

45-2-ایجاد فضای سبز به منظور بهبود کیفیت هوا 72

46-2-توسعه فضای سبز شهری به منظور بهبود کیفیت آب.. 73

47-2-فضاهای سبز شهری به منظور کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن. 73

48-2- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 75

فصل سوم:ویژگیهای شهرکرمانشاه و شهرداری مورد تحقیق.. 77

1-3-سیمای آب وخاک استان. 78

2-3-ویژگیهای  جغرافیایی شهر کرمانشاه 78

3-3-ویژگیهای طبیعی استان. 78

4-3-جمعیت کرمانشاه 79

5-3-اقليم کرمانشاه 79

6-3-آب و هوای کرمانشاه 80

7-3-منابع آب کرمانشاه 80

8-3-منابع خاك کرمانشاه 80

9-3-دشتهای کرمانشاه 81

10-3-قابليتها و  مزيتهاي  نسبي استان کرمانشاه 81

11-3-پارک‌های شهر کرمانشاه 82

12-3-وضعیت فضای سبز پارک ها در شهر کرمانشاه 82

13-3-استانداردهای فضای سبز. 92

14-3-مكان‌يابي فضاي سبز. 92

15-3-روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز. 93

16-3-روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز. 93

17-3- بررسی استانداردها ومعیارها با وضع موجود فضای سبز شهر کرمانشاه 94

18-3-سرانه فضاي سبز در كرمانشاه 95

19-3-روش GIS برای برنامه ریزی فضای سبز کرمانشاه 96

20-3-نقشه های شهر کرمانشاه 98

تصویر6-3-میانگین دمای سالانه. منبع(سایت هواشناسی کرمانشاه) 102

تصویر7-3-ناهمواریهای استان کرمانشاه منبع(سایت هواشناسی کرمانشاه) 103

فصل چهارم:روش پژوهش... 104

4-1-مقدمه. 105

4-2- روش تحقیق. 106

4-3- جامعه آماري.. 107

4-4-نمونه و روش نمونه گیري: 107

4-4- ابزار جمع آوري اطلاعات.. 108

1-4-4-مطالعات کتابخانه ای.. 108

2-4-4-تحقیقات میدانی.. 109

5-4- روایی وپایایی پرسشنامه. 110

1-5-4-روایی (اعتبار) 110

2-5-4- پایایی (قابلیت اعتماد) 111

6-4 -تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش... 112

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
11_1081999_3029.zip878.4k

بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان

بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      109 -1-مقدمه: توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک ارزش وعده داده شده برای مشتریان را انتقال می دهند و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهای منافع ملموسی که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف