میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

الگوی مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۴ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت اسلامی و اخلاق

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهرهبری اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می باشد. بنابراین جامعه اسلامی نیازمند الگویی از رهبری است که با اندیشه اسلامیمطابقت داشته باشد و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی الگوهایی از رهبری ارائه نموده است و ویژگیهای خاصیبرای آن تعیین کرده است. دین اسلام نیز نگاهی خاص به رهبری دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اخلاق در مدیریت اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت علی (ع)

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۷۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

کارگاه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۹ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

آینده پژوهی از منظرمدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

روابط انسانی در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ،نوع فایل ، pdf ،  تعداد صفحات ۱۵ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نگاهی به فرهنگ سازمانی مدیران با رویکردی دینی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالا همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت تعارض از دیدگاه مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش-نوع فایل pdf- تعداد صفات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۲ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

روشهای تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالات همایش-نوع فایل pdf- تعداد صفحات ۱۴ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی و مقایسه الگوی تصمیم گیری در مدیریت علمی و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ،نوع فایل pdf، تعداد صفات ۱۱ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

روابط انسانی و اخلاقیات در مدیریت اسلامی

مقالات همایش -نوع فایل pdf-تعداد صفحات ۱۵ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش عامل تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالات همایش - نوع فایل pdf - تعداد صفحات ۷- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(2):