میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

الگوی مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۴ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رهبری و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مدیریت اسلامی و اخلاق

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهرهبری اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می باشد. بنابراین جامعه اسلامی نیازمند الگویی از رهبری است که با اندیشه اسلامیمطابقت داشته باشد و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی الگوهایی از رهبری ارائه نموده است و ویژگیهای خاصیبرای آن تعیین کرده است. دین اسلام نیز نگاهی خاص به رهبری دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

اخلاق در مدیریت اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت علی (ع)

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۷۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کارگاه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۹ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آینده پژوهی از منظرمدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

روابط انسانی در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ،نوع فایل ، pdf ،  تعداد صفحات ۱۵ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نگاهی به فرهنگ سازمانی مدیران با رویکردی دینی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالا همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مدیریت تعارض از دیدگاه مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رهبری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش-نوع فایل pdf- تعداد صفات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رهبری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۲ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

روشهای تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالات همایش-نوع فایل pdf- تعداد صفحات ۱۴ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رهبری و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ،نوع فایل pdf، تعداد صفات ۱۱ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

روابط انسانی و اخلاقیات در مدیریت اسلامی

مقالات همایش -نوع فایل pdf-تعداد صفحات ۱۵ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقش عامل تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالات همایش - نوع فایل pdf - تعداد صفحات ۷- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(2):