میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

اخلاق در مدیریت اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت علی (ع)

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۷۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۸ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی اهمیت نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی با توجه به آیات و روایات

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تداد صفحات ۹ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت اسلامی

مقاله مدیریت اسلامی فرمت pdf تعداد صفحات ۱۳ صفحه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت اسلامی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهرهبری اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می باشد. بنابراین جامعه اسلامی نیازمند الگویی از رهبری است که با اندیشه اسلامیمطابقت داشته باشد و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی الگوهایی از رهبری ارائه نموده است و ویژگیهای خاصیبرای آن تعیین کرده است. دین اسلام نیز نگاهی خاص به رهبری دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت اسلامی و تاثیر آن بر صنعت توریسم

مقالات همایش ، نوع فایل pdf تعداد صفحات ۹ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نگاهی به فرهنگ سازمانی مدیران با رویکردی دینی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی و مقایسه الگوی تصمیم گیری در مدیریت علمی و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت تعارض از دیدگاه مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

الگوی مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۴ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری و مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت اسلامی و اخلاق

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

آینده پژوهی از منظرمدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رهبری در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۲ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

هوش معنوی و جایگاه آن در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۶ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش مدیریت اسلامی در روابط انسانی در سازمانها

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی

مقالا همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۰ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(2):