میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  22 چکیده:اقتصادمقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نیست وچنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفریننخواهدبود، چنانکه مقاومت برای دفع موانع درمسیر رشد و پیشرفت تعریف می شود. باگذشت زمان وبسطتئوری ها در رابطه با رشد اقتصادی متغیرهای جدیدی بعنوان موتوررشدمطرح می شود. دراین میان نقشوجایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری درالگوهای رشد و توسعه به خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

جايگاه تفكر استراتژيك در موفقيت سازماني و اقتصاد مقاومتي

جايگاه تفكر استراتژيك در موفقيت سازماني و اقتصاد مقاومتي مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چكيدهبا توجه به پیشرفت روز افزوو فازاورو و فرادازس رشزارت ارتتاسزام نزاز ا ها و درررونیهزاو بایزاددد درفراداسهاو ناز انی به همید نشتت شکلام و شادل ناز ا ها پیچیسهتر شسه انت. در چازید شزراد ی بزیشک سدرا ناز ا ها و باگاهها ی بادشت توا خود را در قابله با ادد شکلام و حل آ هزا افزوادد دهازس.در ادد راناا علاوه بر توا سدرا در پانخگود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(1):