میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

مصدومیتها در ورزش بسکتبال

مصدومیتها در ورزش بسکتبال مقالات تربیت بدنی با فرمت            DOC            صفحات  16 مصدومیت درحین بازی بسکتبال ورزش مفرح و پر هیجانیست که البته در کنار آن برای سلامتی نیز بسیار مفید است، اما مصدومیتهای ناشی از همین ورزش مفرح و پر نشاط هم در پاره ای از موارد برای بازیکنان بسیار خطرناک و دردسر ساز می شود و گاها" موج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی اثرپذیری چابکی سازمان از توسعه دولت الکترونیک

بررسی اثرپذیری چابکی سازمان از توسعه دولت الکترونیک مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11 چکيده هدف از انجام – این پژوهش بررسی تأثیر توسعه دولت های الکترونیک بر بعد چابکی سازمانی است. چابکی سازمانی دارای مولفه هایپاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. جامعه آماری مورد مطالعه کارمندان )رسمی و پیمانی( مجموعه شهرداری زاهدان بودند کهتعداد آن ها 355 نفر است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد )مب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدههدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی میباشد. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران غیرموظف در هیات مدیره وتعداد اعضای هیات مدیره بوده است. برای اندازه گیری انگیزه های مدیران از معیارهای تغییرات قیمتسهام و تغییرات نوسان پذیری بازده سهام استفاده شد. جامع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

خدمات آزمایشگاهی در واحد نفت خام ، حلالها و روشهای تفکیک

 خدمات آزمایشگاهی در واحد نفت خام ، حلالها و روشهای تفکیک مقالات  شیمی  با فرمت            DOC            صفحات  6 -         نمونه برداری دقیق تحت شرایط استاندارد از نفت خام و مایعات گازی و فراورده ها اعم از اکتشافی ، تولیدی و صادراتی -         اعیین مشخصات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 8,100 تومان 10% تخفیف

بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زندانهای استان سیستان و بلوچستان انجامشده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندانهای استانسیستان و بلوچستان بودند که تعداد 234 نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.همچنین جهت جمع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

لباس فضانوردی

لباس فضانوردی مقالات   هوا و فضا  با فرمت            DOC            صفحات  7 یک لباس فضایی در حقیقت سفینه فضایی کوچکی است که وسایل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذیه و سایر نیازمندیهای یک انسان همگی در آن جاسازی شده است . یک لباس فضایی در حقیقت سفینه فضایی کو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی

موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی مقالات  شیمی  با فرمت            DOC            صفحات  8   موازنه معادله های شیمیایی توسط وارسی اغلب به صورت ازمون و خطاست و فقط برای معادله های شیمیایی ساده کاربرد دارد . در سال 1986 ، harjadi روشی بسیار ساده برای موازنه معادله های شیمیایی پیچیده تر ارائه نمود که این روش مواز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 8,100 تومان 10% تخفیف

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیده :هدف اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز 02 ساله دستیابی به جایگاا ال اقتصاادعلمی ی ل اناالرع در سانط هننسهایسایاعجنوب غربی(هی باشاد هاه مزهاه دساتیابی باه ایاه هادف لام رشاترا ه اانی اقتصااد داناا هااورلاایایا مشاهی سارهایهاجت امیلرلنق جن ا نرم اایارعلرشد پر شتاب ل هشت ر اقتصادع است اقتصاد دانا هاور اقتصادع است هه در ین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي

تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي             دانش آموزان در درس رياضي مقالات   ریاضی  با فرمت            DOC            صفحات  9 چكيده   پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پرورش است. و مي توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد. معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمونهاي نهايي و استاندارد مورد سنجش قرار مي گيرد. ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

ساختار نظام اداري ايران

ساختار نظام اداري ايران مقالات علوم سیاسی  با فرمت            DOC            صفحات  12 بسياري از كارشناسان، بخش عمده اي از مشكلات كشور را ناشي از ناكارآمدي نظام اداري مي دانند. برخي نيز برضعف مديريت پاي مي فشارند. هر چه هست در پي هر تغيير و انتصابي، مديران جديد ساماندهي تشكل يا نهاد تحت امر خود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تمرین، ترکیب بدن و کنترل وزن

تمرین، ترکیب بدن و کنترل وزن مقالات تربیت بدنی با فرمت            DOC            صفحات  36 ترکیب بدن             نوع پیکری شلدون             فربه پیکری          &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,000 تومان 15,300 تومان 10% تخفیف

ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك

ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك مقالات زیست  با فرمت            DOC            صفحات  33 اطاق بسط دهنده: يك كاغذ صافي كه داراي ابعادي حدود 100*150 ميلي متر است در يك بشر 150 ميليمتري يا يك ارلن 250 ميلي‌ليتري دهانه گشاد به طوري كه در شكل 5 نشان داده شده، قرار دهيد. بايد به اندازه كافي حلال مورد نظر در ظرف ريخت تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,600 تومان 10% تخفیف

تاریخچه پیدایش کانگ فو توا

تاریخچه پیدایش کانگ فو توا مقالات تربیت بدنی با فرمت            DOC            صفحات  15 کانگ فو قدمتی تقریبا برابر  تاریخ نسل بشر دارد ولی رشد ونمو این هنر از هنر قدیمی چینی به مفهوم طریق مشت زنی یا کمپو سرچشمه میگیرد. در باره ریشه کمپو یک داستان قدیمی چنین بیان میکند :   یکی از پیروان مکتب بودا بنام((داروم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

کف پای صاف Foot(pes plane) 1

کف پای صاف Foot(pes plane) 1 مقالات تربیت بدنی با فرمت            DOC            صفحات  14 کف پای صاف Foot(pes plane) 1 به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پاگفته می شود. درهرپا سه قوس وجود دارد: قوس طولی ميانی .( Medial longitudinal قوس طولی خارجی . ( Lateral longitudinal ) قوس عرضی( Transverse ) تقسيم بندی کف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مشت‌زنی(بوکس)

مشت‌زنی(بوکس) مقالات تربیت بدنی با فرمت            DOC            صفحات  10 بوکس، يا مشت‌زنی، نام یکی از رشته‌های ورزش رزمی است. به شرکت‌کنندگان در این ورزش بوکسور یا مشت‌زن می‌گویند.   «یک مسابقه مشت‌زنی حرفه‌ای با شرکت ریکاردو دومینگز (چپ) و رافائل اورتیس&raq ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  22 چکیده:اقتصادمقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نیست وچنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفریننخواهدبود، چنانکه مقاومت برای دفع موانع درمسیر رشد و پیشرفت تعریف می شود. باگذشت زمان وبسطتئوری ها در رابطه با رشد اقتصادی متغیرهای جدیدی بعنوان موتوررشدمطرح می شود. دراین میان نقشوجایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری درالگوهای رشد و توسعه به خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالیاتي و جلوگیري از گريز مالیاتي

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالیاتي و جلوگیري از گريز مالیاتي مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهمالیات وجوه و اموالي است که دولت به موجب قانون از اشخاص در جهت پرداخت بخشي از هزينه هاي عمومي وصول مي کند. مالیات پرداختياجباري و بلاعوض است که برخلاف عوارض تناسبي با میزان خدمات دريافتي ندارد.مالیات به عنوان يکي از مهمترين منابع مالي دولت، نقش بهسزايي در رشد اقتصادي و توزيع درآمد ايفا مي کند. سازمان امور مالیاتي به عنوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

جلبك ها

جلبك ها مقالات زیست  با فرمت            DOC            صفحات  16 جلبك ها   جلبك ها گروه متنوعي هستند كه تك سلولي هايي به اندازه كمتر از يك چند هزارم سانتي متر تا ارگانيسم هاي غول پيكري به طول ده ها متر را شامل مي شوند. آنها بخش عمده اي از زنجيره غذايي دريايي را تشكيل مي دهند . اما اين بدان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

(شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي)

(شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي) مقالات هنر  با فرمت            DOC            صفحات  55 1- «رئاليست»[1] چيست؟ نام رئاليسم[2] و قواعد مكتب آن را نخست «شانفلوري» در اولين نوشته هاي خود بتاريخ 1843 به ميان آورد. در «مانيفست رئاليسم» چنين نوشت: «عنوان «رئاليست» به من ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,000 تومان 15,300 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(88):