میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی جایگاه و شخصیت زن در منظومه های خسرو شیرین و لیلی مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه

بررسی جایگاه و شخصیت زن در منظومه های خسرو شیرین و لیلی مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      322 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم زن در آیین و فرهنگ و تاریخ فصل سوم جایگاه و منزلت زن در اسلام فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

نقش اسب در شاهنامه فردوسی

نقش اسب در شاهنامه فردوسی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      142 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم انواع اسب و... فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

نفرین در ادبیات حماسی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه

نفرین در ادبیات حماسی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      172 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم معرفی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه فصل سوم بررسی نفرین در شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

تحليل گفتمان سعدي در گلستان

تحليل گفتمان سعدي در گلستان پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      215 فهرست مطالب عنوان                                       &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      167 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم گذری بر تاریخ اورامی فصل سوم فعل فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمود

نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمود پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      115 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم شخصیت و شخصیت پردازی داستان فصل سوم معرفی داستان همسایه ها و چگونگی شخصیت پردازی در این رمان فصل چهارم تحلیل شخصیت پردازی در رمان همسایه فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی جنبه های گوناگون در مثنوی معنوی

بررسی جنبه های گوناگون در مثنوی معنوی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      233 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم ویژگیهای طنز از دیدگاه مثنوی و از دیدگاه مولانا فصل سوم شواهد طنز از دیدگاه مثنوی و تحلیل آنها فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی و تحلیل موسیقی شعر غزلیات فارسی شهریار

بررسی و تحلیل موسیقی شعر غزلیات فارسی شهریار پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      146 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم موسیقی بیرونی فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

کتاب شناسی تحلیلی فریدون مشیری

کتاب شناسی تحلیلی فریدون مشیری پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      115 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم  فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا

تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      195 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم ادبیات تحقیق فصل سوم تضاد و تقابل جسم و روح فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

جمع آوری و تحلیل داستان های کردی قروه

جمع آوری و تحلیل داستان های کردی قروه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      299 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم داستان ها فصل سوم داستان ها فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی بخشی از کاستی های ترجمه ی رساله ی قشیریه

بررسی بخشی از کاستی های ترجمه ی رساله ی قشیریه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      112 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم  فصل چهارم   فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی طلب در مثنوی مولانا شکایت نی،حکایت طلب

بررسی طلب در مثنوی مولانا  شکایت نی،حکایت طلب پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      153 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم طلب از دیدگاه فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال

بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      135 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه فصل سوم انقلاب مشروطیت وتاثیر آن برادبیات فارسی فصل چهارم فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی با تاکید بر ادبیات استان کرمانشاه

جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی با تاکید بر ادبیات استان کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      164 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم جایگاه درخت در باورهای مذهبی فصل چهارم جایگاه درخت در باور مردمان فصل پنجم جایگاه درخت در ادب و فولکلر کرمانشاهی فصل ششم نتیجه گیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی و جایگاه فرهنک عامه در دیوان نالی

بررسی و جایگاه فرهنک عامه در دیوان نالی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      148 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم   فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی سیر تحول شعر منثور در ادبیات فارسی

بررسی سیر تحول شعر منثور در ادبیات فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      228 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم سیر تحول شعر سپید فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ،فرهنگ و ادب ایرانی

روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ،فرهنگ و ادب ایرانی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      221 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه با نثر مسجع بر مبنای اشعار احمد شاملو وعبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی

بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه با نثر مسجع بر مبنای اشعار احمد شاملو وعبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      101 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم نقد پیشینه فصل چهارم فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(2):