میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی جایگاه و شخصیت زن در منظومه های خسرو شیرین و لیلی مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه

بررسی جایگاه و شخصیت زن در منظومه های خسرو شیرین و لیلی مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      322 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم زن در آیین و فرهنگ و تاریخ فصل سوم جایگاه و منزلت زن در اسلام فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمود

نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمود پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      115 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم شخصیت و شخصیت پردازی داستان فصل سوم معرفی داستان همسایه ها و چگونگی شخصیت پردازی در این رمان فصل چهارم تحلیل شخصیت پردازی در رمان همسایه فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی سیر تحول شعر منثور در ادبیات فارسی

بررسی سیر تحول شعر منثور در ادبیات فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      228 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم سیر تحول شعر سپید فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی جنبه های گوناگون در مثنوی معنوی

بررسی جنبه های گوناگون در مثنوی معنوی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      233 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم ویژگیهای طنز از دیدگاه مثنوی و از دیدگاه مولانا فصل سوم شواهد طنز از دیدگاه مثنوی و تحلیل آنها فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی و تحلیل موسیقی شعر غزلیات فارسی شهریار

بررسی و تحلیل موسیقی شعر غزلیات فارسی شهریار پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      146 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم موسیقی بیرونی فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

گرد آوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه

گرد آوری و طبقه بندی قصه  های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      243 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم تعاریف فصل سوم فصل چهارم داستان ها فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه با نثر مسجع بر مبنای اشعار احمد شاملو وعبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی

بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه با نثر مسجع بر مبنای اشعار احمد شاملو وعبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      101 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم نقد پیشینه فصل چهارم فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      167 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم گذری بر تاریخ اورامی فصل سوم فعل فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال

بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      135 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه فصل سوم انقلاب مشروطیت وتاثیر آن برادبیات فارسی فصل چهارم فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

نقش اسب در شاهنامه فردوسی

نقش اسب در شاهنامه فردوسی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      142 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم انواع اسب و... فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

مقایسه حکیمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی

مقایسه حکیمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      240 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم  فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

همدستانی جهان خیام و هدایت و بازتاب آن در برف کور

همدستانی جهان خیام و هدایت و بازتاب آن در برف کور پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      138 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم زندگی نامه فصل سوم خلاصه برف کور فصل چهارم تفسیر برف کور فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ،فرهنگ و ادب ایرانی

روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ،فرهنگ و ادب ایرانی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      221 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389تا1390

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389تا1390 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      139 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار وطبقات پایین جامعه ،تحقیقی در ارتباط با رفتار ،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی معنوی

شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار وطبقات پایین جامعه ،تحقیقی در ارتباط با رفتار ،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی معنوی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      198 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

کتاب شناسی تحلیلی فریدون مشیری

کتاب شناسی تحلیلی فریدون مشیری پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      115 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم  فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی طلب در مثنوی مولانا شکایت نی،حکایت طلب

بررسی طلب در مثنوی مولانا  شکایت نی،حکایت طلب پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      153 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم طلب از دیدگاه فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او

تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      151 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم زندگی نامه فصل سوم تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

نفرین در ادبیات حماسی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه

نفرین در ادبیات حماسی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      172 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم معرفی شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه فصل سوم بررسی نفرین در شاهنامه،کوش نامه و گرشاسبنامه فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان های کرد های سردشتی مقیم تهران

بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان های کرد های سردشتی مقیم تهران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات    با فرمت     Pdf         صفحات      320     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان
تعداد صفحه(2):